Du lịch không khói thuốc

Thực trạng, thách thức và giải pháp trong phòng, chống tác hại thuốc lá tại Việt Nam

Hội thảo khoa học về phòng, chống tác hại thuốc lá

Thái Bình xây dựng khách sạn, nhà hàng không khói thuốc lá

Hội thi tìm hiểu về Luật phòng, chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên thành phố Cần Thơ