Môi trường

Khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường thông qua chương trình “Sắc màu cộng đồng”

Ngày Môi trường Thế giới 5/6: Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa

Tập huấn về giảm thiểu rác thải nhựa trong lĩnh vực du lịch

Khuyến khích doanh nghiệp du lịch thí điểm không rác thải nhựa